Jam na Dářku

Společnost SKORI,s.r.o. přispěla tiskem plakátů a pozvánek na tento každoročně konaný bluegrassový festival, který se koná v nesoutěžním duchu na březích Velkého Dářka počátkem léta. V roce 2011 měl festival téměř rekordní návštěvnost, kterou jak doufáme naše plakáty také motivovaly k cestě do přírody. Tento festival láká lidi nejen z okolních campů ale i z dalekého oklí. Není bez zajímavosti, že vstup je dobrovolný a kapely se hradí sponzorsky či z dobrovolného výtěžku. Oficiálním pořadatelem akce je Country - Fox - občanské sdružení.